IR Basis A/S runder en milepæl

1. november 2017

 

I investeringsselskabet IR basis A/S forvalter vi nu over 1 mia. kr. for vore kunder.  IR Basis A/S er vores ældste selskab. Målsætningen er at skabe solide og gode afkast – også gennem turbulente perioder.

 

Siden lanceringen i efteråret 2009 har selskabet leveret et afkast på 127% - svarende til et årligt afkast på 10,7% i gennemsnit - og det er vel at mærke med positivt afkast hvert år.

 

Investering i stabile europæiske aktier

IR Basis A/S investerer i stabile europæiske aktier, herunder fortrinsvis tyske aktier. Tyskland er et af de bedst økonomisk stillede lande i Europa. De tyske virksomheder er desuden meget eksportorienterede og således gearet til at få det optimale ud af fremtidige økonomiske opsving.

 

Investeringsstrategier

IR Basis A/S er forvaltet af InvesteringsRådgivning A/S og styres stramt efter de investeringsstrategier, som vi arbejder med i hverdagen.

 

Specielt kan nævnes IR-kvotienten, som er udviklet af vores stifter Michael Krogh Andersen. Dette værktøj er testet over mere end 25 år på IR Basis A/S, og har i denne periode givet et afkast på godt 3 gange aktiemarkedets afkast.

 

IR-kvotienten

IR-kvotienten er vores investeringsværktøj, der simpelt fortalt fortæller, hvornår vi skal investere i aktier, og hvornår vi skal beskytte formuen ved at investere i sikre obligationer eller have pengene placeret kontant.

 

Når vi beregner IR-kvotienten, kigger vi på offentligt tilgængelige nøgletal, der beskriver erhvervslivets tillid til den økonomiske udvikling i samfundet. Gennem dette får vi et meget præcist billede på, om markedet er på vej op eller ned. Og den viden investerer vi ud fra.

 

Set over de seneste 25 år har IR-kvotienten opnået et årligt afkast på 13% i gennemsnit* og har advaret mod alle store nedture på aktiemarkederne.

 

Vi yder formuepleje investorer baseret på én grundlæggende indsigt:

Det er vigtigere at beskytte din formue i nedgangstider, end at tjene den sidste krone, når markedet er i top.

 

Vores filosofi

Vi investerer på den måde, du selv ville gøre, hvis du havde tid, indsigt og erfaring.

 

Kernen i vores filosofi er lethed, overskuelighed og enkelthed.

 

For os er investering et håndværk, og vi stræber altid efter at være stolte af det stykke arbejde, vi leverer til dig som kunde.

 

Derfor er det afgørende for os, at vi udelukkende har sammenfaldende interesser, hvilket vi blandt andet sikrer gennem vores uafhængighed af banker.

 

Derudover investerer vi – både ejerkredsen og medarbejdere – på sammen vilkår som vore kunder.

 

Noteret på fondsbørsen

IR Basis A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns fondsbørs) og har ISIN kode DK0060642056.

 

Interesseret?

Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Du kan også læse mere her på vores hjemmeside om de andre muligheder, som vi tilbyder.

 

Kunne du kan tænke dig at blive kunde eller blot investere i vores produkter, kan du se mulighederne her.

 

 

 

* Baseret på faktiske samt modelbaserede afkast

Se IR Basis A/S resultaterne

Se forklaringen på IR-kvotienten

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.