Obligationsportefølje

 

Her kan afkastet på vore kunders individuelle obligationer følges. 

 

(GRAF)

   
   
   

 

Resultat

Afkastet er beregnet som et vægtet gennemsnit af samtlige kunders afkast på individuelle obligationer.

 

(GRAF-TABEL)

 

 

Investering i finansmarkeder indebærer risiko for tab. Historiske afkast  garanterer ikke for fremtidige afkast. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og internationale valutakurser.

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.