Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

ETF'ere

 

ETF står for exchange-traded fund - oftest refere­ret til som en indeksaktie.

 

En ETF følger udviklingen i et indeks så præcist som muligt, og afspejler derfor udviklingen.

 

Man kan handle ETF’er på børsen.

 

Afkast

Afkastet på en ETF vil oftest være lavere, end hvis man investe­rede i en fond fra en investeringsforening.

 

Forskellen mellem en ETF og en fond, er at man i en fond forsøger at maksimere afkastet ved at analysere markedet.

 

En ETF har ikke til mål at maksimere afkastet, men nærmere afspejle det afkast, der er på det indeks, som ETF’en følger.

 

De fleste ETF’er er derfor også passivt forvaltede, fordi der ikke sker ændringer i det aktiv som ETF’en forsøger at følge.

 

Der er dog også omkostninger ved at have en ETF, og disse trækkes oftest fra afkastet, man får som investor.

 

Prisfastsættelse

En ETF prisfastsættes efter udbud og efterspørgsel.

 

På samme måde som investeringsforeninger bærer en ETF en indre værdi, som er den indekserede værdi af egenkapitalen i fonden. Dog kan prisen både være over eller under den indre værdi, da udbud og efter­spørgsel kan rykke med prisen afhængigt af markedsinteressen.

 

Prisen vil ofte ligge tæt på den indre værdi, da eventuelle arbitragemuligheder hurtigt vil blive udlignet af store investe­ringsbanker.

 

Risiko

ETF’er bærer oftest kun systematisk risiko, da den usystematiske virksomhedsspecifikke risiko er blevet diversificeret væk. Dog er dette oftest tilfældet, når ETF’en følger et indeks.

 

Systematisk risiko (også kaldet markedsrisiko) knytter sig til den risiko, som hele markedet er udsat for, og kan derfor ikke diversificeres væk. Eksempler på systematisk risiko er konjunk­turændringer, renteændringer, inflation eller ændring i de politiske forhold, som binder sig til markedet.

 

ETF’er er også udsat for likviditetsrisiko, modpartsrisiko og valutarisiko.

 

Likviditetsrisiko knytter sig til, at ETF’er i tider med uro på markederne kan være meget illikvide. De kan altså ikke sælges, da der ikke er nogen, der vil købe dem.

 

Modpartsrisiko opstår, når en ETF udlåner sin aktiebeholdning mod at blive betalt afkastet under udlånsperioden. Risikoen er, at der ikke bliver betalt.

 

For ETF’er, som er i en anden valuta end din egen, findes der også valutarisiko.

Valutarisiko er risikoen, der ligger i, at det relative bytteforhold mellem to valutaer kan ændre sig og dermed skade den værdi, ETF’en har i din valuta