IR Basis A/S

Investering i stabile europæiske aktier

IR Basis A/S investerer i stabile europæiske aktier, herunder fortrinsvis tyske aktier.

Eksponeringen kan ske via enkeltaktier, futures, optioner og ETF’er på aktieindeks.

Du kan læse om de finansielle instrumenter her.

Tyskland er et af de bedst økonomisk stillede lande i Europa, og de tyske virksomheder har efter sammenlægningen af Øst- og Vesttyskland oparbejdet en meget stærk konkurrenceevne. De tyske virksomheder er desuden meget eksportorienterede og således gearet til at få det optimale ud af fremtidige økonomiske opsving.

 

IR Basis A/S investerer herudover i danske og udenlandske stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer.

 

Investeringsstrategi

Investeringerne i IR Basis A/S styres ud fra vores egenudviklede investeringsstrategi – IR strategien.

 

IR-strategien består af tre elementer

  • Klassisk fundamental investeringsanalyse
  • Momentum
  • IR-kvotienten

Specielt kan nævnes IR-kvotienten, som er udviklet af InvesteringsRådgivning A/S. Dette værktøj er testet siden starten af 1990'erne på IR Basis A/S, og har i denne periode givet et afkast på godt 3 gange aktiemarkedets afkast. 

 

Summen af de tre elementer bestemmer aktieandelen i IR Basis A/S, som kan svinge fra 0 – 100%.

 

Udgangspunktet for strategien er kapitalbevarelse, idet gode langsigtede afkast bedst opnås ved minimum tab af hovedstolen i nedgangsperioder.

 

 

 

 

 

 

Download materiale

Informationsdokumenter, vedtægter, corporate governance, samt vedlagspolitikker findes her

Faktaark, tegningsblanketter samt væsentlig investorinformation findes her

Selskabsmeddelelser findes her

IR Basis A/S afkast

Se forklaring på IR-kvotienten