IR Erhverv A/S

Investering i de mest likvide virksomhedsobligationer

IR Erhverv A/S investerer i mere end 200 af de mest likvide virksomhedsobligationer med en gennemsnitlig kreditvurdering på B-BB.

Disse obligationer er kendetegnede ved at betale en højere rente sammenlignet med virksomhedsobligationer med en højere kreditvurdering.

Ved at investere i virksomhedsobligationer spredes risikoen, da disse obligationer ikke påvirkes på samme måde som traditionelle obligationer i perioder med rentestigninger.

 

Investeringsstrategier

IR Erhverv A/S er forvaltet af InvesteringsRådgivning A/S og styres stramt efter de investeringsstrategier, vi arbejder med i hverdagen. Specielt kan nævnes IR-kvotienten, som er udviklet af InvesteringsRådgivning A/S. Dette værktøj er testet over de seneste knap 15 år på IR Erhverv A/S og har i denne periode givet et nævneværdigt merafkast sammenlignet med markedet for højtforrentede virksomhedsobligationer. 


Ved en IR-kvotient højere end ligevægtspunktet investeres i virksomhedsobligationer, mens der ved en IR-kvotient lavere end ligevægtspunktet fortrinsvis investeres i traditionelle obligationer/kontanter.

 

 

 

 

 

 

Download materiale

Informationsdokumenter, vedtægter, corporate governance, samt vedlagspolitikker findes her

Faktaark, tegningsblanketter samt væsentlig investorinformation findes her

Selskabsmeddelelser findes her

Se IR Erhverv A/S resultaterne

Se forklaringen på IR-kvotienten