IR Erhverv A/S

Investering i de mest likvide virksomhedsobligationer

IR Erhverv A/S investerer i knap 600 af de mest likvide virksomhedsobligationer med en gennemsnitlig kreditvurdering på B-BB.

 

Virksomhedsobligationer er kendetegnede ved at betale en højere rente sammenlignet med traditionelle obligationer, men er også forbundet med en højere kreditrisiko.

Ved at investere i virksomhedsobligationer spredes risikoen, da disse obligationer ikke påvirkes på samme måde som traditionelle obligationer i perioder med stigende økonomisk vækst og deraf følgende stigende renter blandt centralbankerne.

 

Investeringsstrategi

Investeringerne i IR Erhverv A/S styres ud fra vores investeringsstrategi, IR strategien.

 

Som udgangspunkt vil porteføljen være 100% investeret i erhvervsobligationer med stor spredning såvel geografisk som branchemæssigt.

 

I perioder reduceres eksponeringerne i virksomhedsobligationer og placeres midlertidig i traditionelle obligationer eller kontanter, såfremt der er forventninger om stor usikkerhed i nærmeste fremtid.

 

Obligationerne er udstedt i euro og amerikanske dollars, og der er således en valutarisiko ved at investere i IR Erhverv A/S. I perioder med forventning om svækkelse i dollar vil valutarisikoen helt eller delvist afdækkes.

 

Fokus er på at levere gode stabile afkast i forhold til markedet for erhvervsobligationer.

 

 

 

 

 

 

Download materiale

Informationsdokumenter, vedtægter, corporate governance, samt vedlagspolitikker findes her

Faktaark, tegningsblanketter samt væsentlig investorinformation findes her

Selskabsmeddelelser findes her

IR Erhverv A/S afkast

Se forklaring på IR-kvotienten