IR Erhverv A/S

Investering i de mest likvide virksomhedsobligationer

IR Erhverv A/S investerer i mere end 200 af de mest likvide virksomhedsobligationer med en gennemsnitlig kreditvurdering på B-BB.

Disse obligationer er kendetegnede ved at betale en højere rente sammenlignet med virksomhedsobligationer med en højere kreditvurdering.

Ved at investere i virksomhedsobligationer spredes risikoen, da disse obligationer ikke påvirkes på samme måde som traditionelle obligationer i perioder med rentestigninger.

 

Investeringsstrategier

IR Erhverv A/S er forvaltet af InvesteringsRådgivning A/S og styres stramt efter de investeringsstrategier, vi arbejder med i hverdagen. Specielt kan nævnes IR-kvotienten, som er udviklet af InvesteringsRådgivning A/S. Dette værktøj er testet over de seneste knap 15 år på IR Erhverv A/S og har i denne periode givet et nævneværdigt merafkast sammenlignet med markedet for højtforrentede virksomhedsobligationer. 


Ved en IR-kvotient højere end ligevægtspunktet investeres i virksomhedsobligationer, mens der ved en IR-kvotient lavere end ligevægtspunktet fortrinsvis investeres i traditionelle obligationer/kontanter. Læs nærmere i nedenstående faktaark/tegningsprospekt. 

 

Investor Relation

Selskabsmeddelelser

Tilmeld dig vores selskabsmeddelelser

Frameld dig vores selskabsmeddelelser

 

Download information
Du kan downloade faktaark og tegningsblanket her. 

Du kan downloade hensigtsmæssighedstest her (skal fremsendes med tegningsblanket).

Du kan downloade væsentlig investorinformation her. 

Du kan downloade informationsdokument på selskabet her. 
Du kan downloade selskabets seneste vedtægter her.
Du kan læse om risikomærkning her.

Du kan læse om Corporate Governance her.

 

IR Erhverv A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns fondsbørs) og har ISIN kode DK0060642486.

Se IR Erhverv A/S resultaterne

Se forklaringen på IR-kvotienten