IR Favoritter A/S

Investering i fortrinsvis danske og nordiske aktier

Generelt er danske og nordiske virksomheder meget veldrevne og har en stærk markedsposition. Der investeres udelukkende i virksomheder, hvor vi har et højt kendskabsniveau til virksomhedens ledelse, produkter, markedsposition og omstillingsmuligheder.

 

Vi foretager løbende en vurdering af værdiansættelsen af såvel investeringsmuligheder som aktuelle investeringer.

 

Investeringsfilosofi

IR Favoritter A/S fokuserer på at levere stabile absolutte afkast med begrænset risiko for tab. Investeringerne foretages ud fra en bottom-up udvælgelse, og selskabet er ikke underlagt et benchmark.

IR Favoritter A/S investerer i danske aktier med en spredning på typisk 18-22 aktier.

 

Danske virksomheder er generelt meget veldrevne kendetegnet ved en stærk ledelse, markedsposition og konkurrencedygtige produkter, og har på denne baggrund leveret gode og stabile afkast igennem en lang årrække.

 

Dansk virksomheder er envidere meget eksporttunge og dygtige til at omstille og tilpasse sig de økonomiske cyklusser.

 

Investeringsstrategi

IR Favoritter A/S søger at sammensætte en aktieportefølje med solide nøgletal under hensyntagen til den økonomiske cyklus, som vi befinder os i med henblik på at skabe et godt risikojusteret afkast.

 

Aktieudvælgelsen er primært valuorienteret kendetegnet ved selskaber med stabil drift og vækst, og ikke mindst attraktive nøgletal. Derudover prioriterer vi selskaber med erfaren og stærk ledelse.

 

IR Favoritter A/S kan inkludere 1-3 billigt prisfastsatte turn-around selskaber, forudsat erfaren, stærk og troværdig ledelse.

 

IR Favoritter A/S har intet krav om at skulle være fuldt investeret i aktier. Således afdækkes mindst 50% af aktierne, når IR-kvotienten er negativ.

 

Læs nærmere i nedenstående faktaark/tegningsprospekt.

 

Investor Relation

Selskabsmeddelelser

Tilmeld dig vore selskabsmeddelelser

Frameld dig vore selskabsmeddelelser

 

Download information

Du kan downloade faktaark og tegningsblanket her.

Du kan downloade hensigtsmæssighedstest her (skal fremsendes med tegningsblanket).

Du kan downloade væsentlig investorinformation her.

Du kan downloade informationsdokument på selskabet her.
Du kan downloade selskabets seneste vedtægter her. 
Du kan læse om risikomærkning her.

Du kan læse om Corporate Governance her.


IR Favoritter A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns fondsbørs) og har ISIN kode DK0060642569. 

 Se IR Favoritter A/S resultaterne

Se forklaringen på IR-kvotienten