IR Favoritter A/S

Investering i fortrinsvis danske aktier

Generelt er danske virksomheder meget veldrevne kendetegnet ved en stærk ledelse, en stærk markedsposition og konkurrencedygtige produkter, og har på denne baggrund leveret gode og stabile afkast igennem en lang årrække.

 

Der investeres udelukkende i virksomheder, hvor vi har et højt kendskabsniveau til virksomhedens ledelse, produkter, markedsposition og omstillingsmuligheder.

 

Danske virksomheder er endvidere meget eksporttunge. De er dygtige til at omstille og tilpasse sig til de økonomiske cyklusser.

 

Vi foretager løbende en vurdering af værdiansættelsen af såvel aktuelle investeringer som investeringsmuligheder.

 

Investeringsstrategi

IR Favoritter A/S søger at sammensætte en aktieportefølje med solide nøgletal under hensyntagen til den økonomiske cyklus, som vi befinder os i, med henblik på at skabe et godt risikojusteret afkast.

 

Aktieudvælgelsen sker ud fra en temabaseret tankegang, hvor 4 megatrends er defineret;

  • Klima
  • Sundhed
  • Teknologi/IT
  • Stabilt forbrug

Indenfor disse megatrends udvælges de stærkeste og mest attraktivt prisfastsatte selskaber.

 

IR Favoritter A/S kan inkludere få billigt prisfastsatte turn-around selskaber, forudsat erfaren, stærk og troværdig ledelse.

 

IR Favoritter A/S har intet krav om at skulle være fuldt investeret i aktier. Op til 50% af aktierne sælges og placeres midlertidig i traditionelle obligationer eller kontanter, når investeringsstrategien tilsiger det.

 

Fokus er på at levere stabile absolutte afkast med begrænset risiko for tab. 

 

 

 

 

 

 

Download materiale

Informationsdokumenter, vedtægter, corporate governance, samt vedlagspolitikker findes her

Faktaark, tegningsblanketter samt væsentlig investorinformation findes her

Selskabsmeddelelser findes her

IR Favoritter A/S afkast

Læs mere om Megatrends