IR Favoritter A/S

Investering i fortrinsvis danske og nordiske aktier

Generelt er danske og nordiske virksomheder meget veldrevne og har en stærk markedsposition. Der investeres udelukkende i virksomheder, hvor vi har et højt kendskabsniveau til virksomhedens ledelse, produkter, markedsposition og omstillingsmuligheder.

 

IR foretager løbende en vurdering af værdiansættelsen af såvel investeringsmuligheder som aktuelle investeringer.

 

Investeringsstrategi

Favoritter A/S fokuserer på at levere stabile absolutte afkast med begrænset risiko for tab. Investeringerne foretages ud fra en bottom-up udvælgelse og selskabet er ikke underlagt et benchmark.

Investeringerne er opdelt i to grupper:
Kerneinvesteringer: Langsigtede og solide virksomheder med de bedste muligheder for at levere et stabilt og forudsigeligt afkast.

Satellitinvesteringer: Virksomheder hvor specielle forhold gør, at aktien kan give et godt afkast på kortere sigt end normalt.


IR Favoritter A/S har intet krav om at skulle være fuldt investeret i aktier. Således afdækkes mindst 50% af aktierne, når IR-kvotienten er negativ.

 

Investor Relation

Selskabsmeddelelser

Tilmeld dig vore selskabsmeddelelser

Frameld dig vore selskabsmeddelelser

 

Download information

Du kan downloade faktaark og tegningsblanket her.

Du kan downloade hensigtsmæssighedstest her (skal fremsendes med tegningsblanket).

Du kan downloade væsentlig investorinformation her.

Du kan downloade informationsdokument på selskabet her.
Du kan downloade selskabets seneste vedtægter her. 
Du kan downloade dokument om risikomærkning her.


IR Favoritter A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns fondsbørs) og har ISIN kode DK0060642569. 

 Se IR Favoritter A/S resultaterne