IR Højrente A/S

Investering i statsobligationer i højrentelande

IR Højrente A/S investerer i statsobligationer udstedt i dollar af højrentelande herunder Brasilien, Rusland, Tyrkiet mv. 

Disse lande er kendetegnede ved en høj vækst og lav gæld. I modsætning til de mere gældsatte økonomier herunder USA og Europa, er der i højrentelandene ikke et tilsvarende behov for en opstramning af penge- og finanspolitikken, hvilket øger sandsynligheden for fortsat økonomisk vækst. Ved at investere i højrentelande spredes risikoen, da disse obligationer ikke påvirkes af de internationale konjunkturer på samme måde som traditionelle aktier og obligationer. 

 

Investeringsstrategier

IR Højrente A/S er forvaltet af InvesteringsRådgivning A/S og styres stramt efter de investeringsstrategier, vi arbejder med i hverdagen. Specielt kan nævnes IR-kvotienten, som er udviklet af InvesteringsRådgivning A/S. Dette værktøj er testet over mere end 20 år på IR Højrente A/S og har i denne periode givet et nævneværdigt merafkast sammenlignet med markedet for højtforrentede statsobligationer. 

Ved en IR-kvotient højere end ligevægtspunktet investeres i højrenteobligationer, mens der ved en IR-kvotient lavere end ligevægtspunktet udelukkende investeres i traditionelle obligationer/kontanter. Læs nærmere i nedenstående faktaark/tegningsprospekt. 

 

Investor Relation

Selskabsmeddelelser

Tilmeld dig vores selskabsmeddelelser

Frameld dig vores selskabsmeddelelser

 

Download information
Du kan downloade faktaark og tegningsblanket her.

Du kan downloade hensigtsmæssighedstest her (skal fremsendes med tegningsblanket).

Du kan downloade væsentlig investorinformation her.

Du kan downloade informationsdokument på selskabet her.
Du kan downloade selskabets seneste vedtægter her.
Du kan læse om risikomærkning her.

Du kan læse om Corporate Governance her.

 

IR Højrente A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns fondsbørs) og har ISIN kode DK0060642130.

Se IR Højrente A/S resultaterne

Se forklaringen på IR-kvotienten