IR Højrente A/S

Investering i statsobligationer i højrentelande

IR Højrente A/S investerer i statsobligationer udstedt i dollar af højrentelande herunder Brasilien, Rusland, Tyrkiet mv. 

Disse lande er kendetegnede ved en høj vækst og lav gæld. I modsætning til de mere gældsatte økonomier herunder USA og Europa, er der i højrentelandene ikke et tilsvarende behov for en opstramning af penge- og finanspolitikken, hvilket øger sandsynligheden for fortsat økonomisk vækst. Ved at investere i højrentelande spredes risikoen, da disse obligationer ikke påvirkes af de internationale konjunkturer på samme måde som traditionelle aktier og obligationer. 

 

Investeringsstrategier

IR Højrente A/S er forvaltet af InvesteringsRådgivning A/S og styres stramt efter de investeringsstrategier, vi arbejder med i hverdagen. Specielt kan nævnes IR-kvotienten, som er udviklet af InvesteringsRådgivning A/S. Dette værktøj er testet over mere end 20 år på IR Højrente A/S og har i denne periode givet et nævneværdigt merafkast sammenlignet med markedet for højtforrentede statsobligationer. 

Ved en IR-kvotient højere end ligevægtspunktet investeres i højrenteobligationer, mens der ved en IR-kvotient lavere end ligevægtspunktet udelukkende investeres i traditionelle obligationer/kontanter. 

 

 

 

 

 

 

Download materiale

Informationsdokumenter, vedtægter, corporate governance, samt vedlagspolitikker findes her

Faktaark, tegningsblanketter samt væsentlig investorinformation findes her

Selskabsmeddelelser findes her

Se IR Højrente A/S resultaterne

Se forklaringen på IR-kvotienten