IR Obligationer A/S

 

Investering i obligationer

Obligationer er typisk mindre risikofyldte end aktier, men giver heller ikke så højt et afkast.

 

Helt grundlæggende er obligationernes primære opgave dog heller ikke at skabe et højt afkast, men at sikre stabilitet i den samlede portefølje.

 

Obligationer er den stabile bund, der indgår i de fleste porteføljer, hvor man gerne vil finde en fornuftig vej mellem et godt afkast og et fornuftigt risikoniveau.

 

Investering i statsobligationer i højrentelande

IR Obligationer A/S investerer i statsobligationer udstedt i dollar af højrentelande herunder Brasilien, Tyrkiet, Kina og Vietnam mfl. 

 

Sammenholdt med udviklede lande er disse lande er kendetegnede ved en højere vækst, højere inflation og lavere gæld.

 

I modsætning til de mere gældsatte økonomier herunder USA og Europa, er der i højrentelandene ikke et tilsvarende behov for en stram penge- og finanspolitik, hvilket understøtter en fortsat økonomisk vækst.

 

Højtforrentede statsobligationer tilbyder højere rente end traditionelle obligationer, men er også forbundet med højere kredit og valuta risiko.

 

Ved at investere i obligationer udstedt af højrentelande spredes risikoen såvel geografisk som politisk, da disse obligationer ikke påvirkes af de internationale konjunkturer på samme måde som traditionelle aktier og obligationer. 

 

Investering i de mest likvide virksomhedsobligationer

IR Obligationer A/S kan også investere i knap 600 af de mest likvide virksomhedsobligationer med en gennemsnitlig kreditvurdering på B-BB.

 

Virksomhedsobligationer er kendetegnede ved at betale en højere rente sammenlignet med traditionelle obligationer, men er også forbundet med en højere kreditrisiko.

Ved at investere i virksomhedsobligationer spredes risikoen, da disse obligationer ikke påvirkes på samme måde som traditionelle obligationer i perioder med stigende økonomisk vækst og deraf følgende stigende renter blandt centralbankerne.

 

Investeringsstrategi

Investeringerne i IR Obligationer A/S styres ud fra vores egenudviklede investeringsstrategi, IR strategien.

 

Som udgangspunkt vil porteføljen være 100% investeret i obligationer med stor spredning såvel geografisk som branchemæssigt.

 

I perioder reduceres eksponeringerne i højtforrentede statsobligationer / virksomhedsobligationer, og placeres midlertidig i traditionelle stats- og realkreditobligationer eller kontanter, såfremt der er forventninger om stor usikkerhed i nærmeste fremtid.

 

Obligationerne kan være udstedt i euro og amerikanske dollar, og der er således en valutarisiko ved at investere i IR Obligationer A/S. I perioder med forventning om svækkelse i dollar vil valutarisikoen helt eller delvist afdækkes.

 

Fokus er på at levere gode og stabile afkast med mindst mulig risiko for tab.

 

 

 

 

 

 

Download materiale

Informationsdokumenter, vedtægter, corporate governance, samt vedlagspolitikker findes her

Faktaark, tegningsblanketter samt væsentlig investorinformation findes her

Selskabsmeddelelser findes her

IR Obligationer A/S afkast

Se forklaring på IR-kvotienten