IR Vækstlande A/S

Investering i aktier i vækstlande

IR Vækstlande A/S investerer i aktier i vækstlande herunder fortrinsvis Brasilien, Rusland, Indien og Kina. 

Disse lande er kendetegnede ved høj vækst og lav gæld. Væksten i landene har resulteret i en stor og fortsat stigende middelklasse med en stor købekraft. Således har virksomhederne i stigende grad mulighed for at afsætte produkterne på hjemmemarkederne med en større indtjening til følge. Den lave gæld giver endvidere landene råderum, hvis der atter bliver behov for at stimulere økonomisk vækst, som det var tilfældet under finanskrisen. 

 

Investeringsstrategier

IR Vækstlande A/S er forvaltet af InvesteringsRådgivning A/S, og styres stramt efter de investeringsstrategier, vi arbejder med i hverdagen. Specielt kan nævnes IR-kvotienten, som er udviklet af InvesteringsRådgivning A/S. Dette værktøj er testet over godt 27 år på IR Vækstlande A/S, og har i denne periode givet et nævneværdigt merafkast sammenlignet med markedet for emerging markets aktier. 

Ved en IR-kvotient højere end ligevægtspunktet investeres i aktier i vækstlande, mens der ved en IR-kvotient lavere end ligevægtspunktet udelukkende investeres i traditionelle obligationer.

 

Læs nærmere i nedenstående faktaark/tegningsprospekt. 

 

Investor Relation

Selskabsmeddelelser

Tilmeld dig vore selskabsmeddelelser

Frameld dig vore selskabsmeddelelser

 

Download information

Du kan downloade faktaark og tegningsblanket her. 

Du kan downloade hensigtsmæssighedstest her (skal fremsendes med tegningsblanket).

Du kan downloade væsentlig investorinformation her. 

Du kan downloade informationsdokument på selskabet her. 
Du kan downloade selskabets seneste vedtægter her.
Du kan læse om risikomærkning her.

Du kan læse om Corporate Governance her.

 

IR Vækstlande A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns fondsbørs) og har ISIN kode DK0060642213. 

Se IR Vækstlande A/S resultaterne

Se forklaringen på IR-kvotienten