IR Erhverv A/S

 

Akkumuleret kursudvikling siden opstart

 

(GRAF)

   
   
   

Resultat

Her kan selskabets afkast til dato, samt det gennemsnitlige årlige afkast følges.

 

Gns årlig afkast p.a. er baseret på faktiske samt modelbaseret afkast.

NAV = indre værdi

 

(TABEL)

 

Historisk afkast

Nedenstående viser afkastet pr. år siden selskabets opstart.

 

Periode Afkast
2012  2,18%
2013  3,66%
2014  2,50%
2015  3,41%
2016  5,13%
2017 -2,13%
 2018   -3,73% 
2019 2,68%
2020  -3,10%
2021 0,34%

 

 

Investering i finansmarkeder indebærer risiko for tab. Historiske afkast  garanterer ikke for fremtidige afkast. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og internationale valutakurser.

Læs mere om IR Erhverv A/S

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.