IR Højrente A/S

Akkumuleret kursudvikling siden opstart

 

(GRAF)

   
   
   

Resultat

Her kan selskabets afkast til dato, samt det gennemsnitlige årlige afkast følges.

Gns årlig afkast p.a. er baseret på faktiske samt modelbaseret afkast.

NAV = indre værdi

 

(TABEL)

Du kan følge IR Højrente A/S på NASDAQ OMX Nordic her

 

 

Historisk afkast

Nedenstående viser afkastet pr. år siden selskabets opstart.

 

Periode Afkast
2011    4,25%
2012    5,40%
2013 -12,06%
2014  18,64%
2015  14,49%
2016    9,04%
2017  -4,74%
 2018    -4,93% 
2019 11,16%
   

 

 

Investering i finansmarkeder indebærer risiko for tab. Historiske afkast  garanterer ikke for fremtidige afkast. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og internationale valutakurser.

 

Læs mere om IR Højrente A/S

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.