Vores strategi

Selvom InvesteringsRådgivning A/S formelt blev stiftet i 2009 i en af verdensøkonomiens mest turbulente perioder, har vores grundlæggende investeringsstrategi IR-kvotienten har bevist sit værd gennem mere end 25 år.

 

Siden opstart har der været mindre, men bestemt ikke ubetydelige kriser som for eksempel gældskrisen i 2011, men også af mere politisk art som Brexit i 2016.

 

I november 2018 blev kvotienten negativ, og vi søgte fra aktier over i obligationer i forventning om faldende indtjening i virksomhederne og dermed faldende aktiekurser.

 

Det første fik vi ret i. Indtjeningen i virksomhederne er faldet ret pænt, men aktierne steg – tilmed også ret pænt.

 

Dette var et scenarie, som IR-kvotienten ikke har kunnet forudse!

 

Derfor har vi valgt at tilføre nye elementer til vores investeringsstrategi, så IR-kvotienten ikke står alene.

 

IR-kvotienten

En del af IR strategien er stadig vores kerneværktøj, IR-kvotienten.

 

Når vi beregner IR-kvotienten, kigger vi på offentligt tilgængelige nøgletal, der blandt andet beskriver erhvervslivets tillid til den økonomiske udvikling i samfundet. Gennem dette får vi en indikation på, hvor godt virksomhederne har det, hvilket som oftest har betydning for, om aktiemarkedet er på vej op eller ned.

 

Siden starten af 1990’erne har IR-kvotienten som fundamentet i vores strategi opnået et årligt afkast på knap 11% i gennemsnit i IR Basis A/S, og har advaret mod de store nedture på aktiemarkederne.

 

Dette betyder ikke, at der ikke kan være kursfald, men at de oftest ikke vil være så markante som på resten af aktiemarkedet.

 

Selvom InvesteringsRådgivning A/S kun har eksisteret siden 2009, er de nøgletal, som IR-kvotienten bygger på, tilgængelige tilbage til 1990’erne, og IR-kvotientens beregningsmetode uændret. 

 

Historisk kan vi derfor se tilbage på ca. 3 årtier, hvor der har været flere kriser f.eks. IT-boblen (2000-2003), Finanskrisen (2008-2009) og den europæiske gældskrise (2011-2012), og kan derigennem se, at IR-kvotienten formår at undgå de store økonomiske nedture.

 

Momentum

Momentum er en investeringsstrategi, der bygger på fortsættelsen af trends på markedet - store stigninger vil blive efterfulgt af ekstra stigning, og omvendt vil store fald efterfølges af fald.

 

Idéen er i bund og grund, at så snart en trend er blevet skabt, er det mere sandsynligt, at trenden fortsætter, end at den vender.

 

Momentum er et håndværk, hvor investeringsdirektøren ved hjælp af forskellige subjektive markedsindikatorer tager temperaturen på markedet og vurderer, om dele eller hele porteføljen skal investeres i aktier, beskyttes ved at investere i sikre obligationer eller pengene skal placeres kontant.

 

Investeringsanalyse

Klassisk fundamental investeringsanalyse er også en af grundstenene i IR strategien.

 

Fundamental analyse er grundstenen i investeringsverdenen. Faktisk vil nogen mene, at du ikke rigtigt investerer, hvis du ikke foretager fundamental analyse.

 

Ud fra valgte investeringstemaer - megatrends, der forventes at klare sig godt - udvælges de stærkeste og mest attraktive prisfastsatte selskaber.

 

I investeringsanalysen er der fokus på det gode købmandskab. Vurderer vi, at der er et godt grundlag for opkøb eller salg, kan dette også indgå i porteføljen.  

 

Godt købmandskab handler ikke kun om ”køb billigt og sælg dyrt” – det er også et spørgsmål om troværdighed og tillid til mennesket bag strategierne.

 

Overordnet vælger investeringsdirektøren retningen, men får impulser fra vores investerings komité, hvor mange års erfaring, gennemgående kendskab til kapitalforvaltning og lidenskab for investering er samlet.

 

Skarp risikostyring

IR strategien er underlagt en skarp og dynamisk risikostyring.

 

Betydningen af dette kan være, at vi lægger nogle grænser ind for, hvor langt vi kan bevæge os væk fra markedets trend.

 

Det betyder at;

  • I perioder med en positiv IR-kvotient kan der således være perioder, hvor man ikke er 100% investeret i aktier.
  • I perioder med en negativ IR-kvotient kan der således være perioder, hvor man er helt eller delvist investeret i aktier.

Vi har modet til at gå mod strømmen og gå helt eller delvist kontant, hvis der er forventninger om stor usikkerhed i nærmeste fremtid.

 

For det langsigtede forventede afkast vil betydningen være minimal, men udsvingene i forhold til aktiemarkederne reduceres.

 

Formål

Formålet med IR strategien er kapitalbevarelse.

 

Gode langsigtede afkast opnås bedst ved minimum tab af hovedstol i nedgangstider.

 

Derudover er fokus også på at skabe gode og stabile afkast, som på lang sigt ligger over markedsafkastet.

 

 

 

 

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Læs mere om Megatrends

Se strategiens afkast