Interessekonflikter

Vi skal være på samme side

Det er et afgørende element i vores koncept, at der aldrig må herske tvivl om vores loyalitet og tilhørsforhold. 

 

For nogen kan det virke ligegyldigt, men især set i lyset af finanskrisen, er det en topprioritet, at vi har sammenfaldende interesser med vores kunder. Det sikrer 100 % rene linjer og gør, at vi kan skabe ægte partnerskaber med vores kunder baseret på tillid og loyalitet. Derfor har vi udarbejdet en interessekonfliktpolitik.


Download vores interessekonfliktpolitik

Se forklaringen på IR-kvotienten