Aktieportefølje

Her kan afkastet på vore kunders individuelle aktier følges.  

 

(GRAF)

   
   
   

Ultimo oktober 2017 lancerede vi vores investeringsforening IR Invest Danske Aktier, hvorfor der fra dette tidspunkt ikke længere bliver beregnet afkast på kundernes individuelle aktier.

 

Klik her, for at læse mere om IR Invest herunder investeringsstrategi, afkast mv.

 

Resultat

Afkastet er beregnet som et vægtet gennemsnit af samtlige kunders afkast på individuelle aktier.

 

Fra september 2009 og frem til og med oktober 2017 leverede vi et afkast på individuelle aktier på 300% svarende til et p.a. afkast på 18,5%.

 

 

 

Investering i finansmarkeder indebærer risiko for tab. Historiske afkast  garanterer ikke for fremtidige afkast. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og internationale valutakurser.

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.