Forvaltning

Vi tilpasser investeringsaftalen i samarbejde med dig

Vores fokus er på investeringsaftaler, og alle konkrete investeringsbeslutninger træffes af vores investeringseksperter. Dog er du som kunde med til at træffe de overordnede investeringsbeslutninger – herunder fastlæggelse af risikoprofil, tidshorisont og investeringsmål. På den måde tilpasser vi sammen investeringsaftalen til netop dit behov. 

 

Du modtager løbende information om status for din investering

Når du har indgået en investeringsaftale, vil du løbende modtage notaer fra det pengeinstitut, der forestår handlerne. Desuden opbevares dine værdipapirer og kontante midler i dit eget depot og på din egen konto i en bank efter eget valg.

 

(GRAF)

 


Vi holder dig opdateret med nye indsigter

Hvert kvartal – eller efter dit behov – modtager du en periodiseret resultatopgørelse samt beholdningsoversigter, hvoraf du kan aflæse dit investeringsafkast i den forløbne periode. Desuden modtager du et kort og informativt nyhedsbrev, hvori vi reflekterer over det forgangne kvartal og løfter sløret for vores forventninger til det kommende kvartal.

 

Din investeringsaftale kan naturligvis opsiges med øjeblikkelig varsel. 

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Se værdien af din investering

Indtast beløb:

Vælg en årrække:

En investering på

for siden
ville i dag have en værdi af