Pensionsdepoter

Begrænsninger for pensionskonti

De investeringsselskaber, som forvaltes af InvesteringsRådgivning A/S, kan alle placeres i rate- og kapital- og alderspensioner. 

 

Investeringsselskaberne er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs) og således underlagt 20%-reglen. Dette betyder, at der kan placeres op til 20% i hvert investeringsselskab af den samlede pensionsordning i banken.

Se forklaringen på IR-kvotienten