Begrænsninger for pensionskonti

 

Investeringsselskaber

De investeringsselskaber, som forvaltes af InvesteringsRådgivning A/S, kan alle placeres i rate- og kapitalpensioner. 

Her er der dog begrænsninger for investering af pensionsordningers midler.

 

Værdien af unoterede aktier kan på investeringstidpunktet højest udgøre følgende procentsats af den samlede pensionsformue i det samme pensionsinstitut:

  • 20% for pensionsformuer under 2 mio. DDK
  • 50% for pensionsformuer mellem 2 og 4 mio. DDK
  • 75% for pensionsformuer over 4 mio. DDK

Investeringsforeninger

For investeringsforeningen IR Invest er der ingen begrænsninger i forhold til pensionsordningers midler.

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.